Zorg & Gezondheid | Diabetes


De officiële naam van suikerziekte is diabetes. Diabetes is een stofwisselingsziekte waarbij de concentratie van de bloedsuiker (bloedglucose) gestoord is. Bij mensen met diabetes lukt het niet om de bloedsuiker stabiel te houden omdat de lichaamscellen minder gevoelig zijn geworden voor insuline of omdat er een tekort is aan insuline. Insuline zorgt er namelijk voor dat glucose in het bloed wordt opgenomen in de lichaamscellen.

Er zijn meerdere soorten diabetes maar de meest voorkomende zijn diabetes type 1 en type 2.
Bij diabetes type 1 (“jeugddiabetes”) wordt er door de alvleesklier (bijna) geen insuline meer gemaakt. Bij diabetes type 2 (“ouderdomsdiabetes”) maakt de alvleesklier te weinig insuline aan of werkt de insuline niet goed meer. Type 2 komt met name voor bij ouderen en bij mensen met overgewicht. Helaas komt dit type ook steeds vaker voor op jonge leeftijd.

Hoe herken je diabetes?

Diabetes is niet altijd makkelijk te herkennen, maar de volgende klachten kunnen passen bij diabetes: veel dorst, vaak moeten plassen, een droge mond, moeheid of wazig zien. Ga altijd naar de huisarts wanneer u last hebt van een of meerdere van bovengenoemde klachten.


Heeft u diabetes type 2? Dan heeft u goede begeleiding en behandeling nodig. Uw DOH-huisarts kan u hierbij helpen met het Zorgprogramma diabetes. 


Wilt u meer informatie over diabetes?

Zorgprogramma diabetes

Wat houdt het zorgprogramma Diabetes precies in?

Wat kan ik van dit zorgprogramma verwachten als patiënt?

Mensen met diabetes hebben vaak zorg nodig van verschillende zorgverleners. In het zorgprogramma diabetes werken alle zorgverleners die u nodig heeft onderling samen. De zorg rondom uw aandoening wordt zo goed mogelijk geregeld en afgestemd op uw persoonlijke situatie.


Uw voordelen:

 • U heeft één aanspreekpunt voor alle zaken rondom uw aandoening.
 • Uw behandelafspraken worden op elkaar afgestemd.
 • Alle zorgverleners zijn op de hoogte van uw situatie en uw specifieke wensen.
 • U leert beter om te gaan met uw aandoening en de gevolgen ervan.
 • Complicaties kunnen worden voorkomen of uitgesteld.
 • Het verbetert de kwaliteit van uw leven.

Behandelteam

Uw huisartsenpraktijk maakt deel uit van zorggroep De Ondernemende Huisarts (DOH). Binnen DOH werken huisartsen samen met elkaar, maar ook met praktijkondersteuners, diëtisten, fysiotherapeuten, apothekers, psychologen, podotherapeuten, pedicures, medisch specialisten en diagnostische centra. Zij verdelen onderling taken en stemmen de zorg goed op elkaar af. Als het nodig is, wisselen ze patiënteninformatie uit. Dit gebeurt alleen met uw toestemming! Door de samenwerking krijgt u steeds de zorg die u op dat moment nodig heeft. Uw huisarts blijft voor u de belangrijkste contactpersoon.

Wat is het specifieke behandelteam voor een diabetespatiënt?

Welke zorgverleners werken met u samen in het zorgprogramma?


Huisarts: stelt de diagnose vast en schrijft u zo nodig medicatie voor. U komt een keer per jaar  op controle bij uw huisarts. 

Praktijkondersteuner: is uw centrale aanspreekpunt. Hij/zij coördineert het zorgprogramma, draagt bij aan de diagnosestelling, geeft u voorlichting en houdt de controleafspraken met u. Hij/zij helpt u bij het formuleren van uw gezondheidsdoelen in uw individuele zorgplan.

Assistente: ondersteunt de huisarts en praktijkondersteuner met bijvoorbeeld het meten van glucose of bloeddruk. Ook heeft zij een belangrijke administratieve taak.

Apotheek: levert en bewaakt uw medicatie en eventueel uw diabeteshulpmiddelen.

Diëtiste: ondersteunt u bij een 'voedingsadvies op maat'.

Fysiotherapeut: Helpt uw conditie of spierkracht te verbeteren, individueel of in een beweegprogramma.

Podotherapeut: helpt bij complicaties aan uw voeten.

Pedicure: verleent indien noodzakelijk de voetzorg, zoals nagelverzorging en eelt verwijderen.

Praktijkondersteuner GGZ: helpt bij psychische problemen die te maken hebben met uw aandoening, het accepteren daarvan of problemen op werk of in het gezin.

Internist: indien 

 • de diagnose onduidelijk blijft, 
 • de bloedsuiker of risicofactoren of hart- en vaatziekten onvoldoende te regelen zijn
 • zich onverhoopt complicaties voordoen 

kan uw huisarts u doorverwijzen naar de internist.

Oogarts: indien zich complicaties voordoen aangaande uw ogen dan wordt u verwezen naar de oogarts.

Behandeling

Welke behandelingen kan ik allemaal verwachten als diabetespatiënt?


Diabetes gaat nooit helemaal over. Maar gelukkig kunt u wel goed behandeld worden. Door middel van een gezonde leefstijl, regelmatige controles en medicijnen kunt u de controle over uw aandoening houden.

Behandelplan

In nauw overleg met u stellen we een persoonlijk behandelplan op: uw individuele zorgplan. In dit behandelplan staat concreet welke zorg u belangrijk vindt, wat u er zelf aan wilt doen en welke begeleiding u nodig heeft. Mijn zorgprogramma online helpt u hierbij.

Persoonlijke doelen

In uw individuele zorgplan omschrijft u samen met de praktijkondersteuner de doelen die u zelf wilt realiseren. 

Controles

U komt een tot drie keer per jaar op controle bij de praktijkondersteuner en een keer per jaar bij uw huisarts. Er vindt dus om de drie tot zes maanden een controle plaats, afhankelijk van de ernst van uw diabetes. Als de diagnose net gesteld is dan vinden er ook een aantal afspraken plaats bij de diëtiste. De praktijkondersteuner voert jaarlijks het voetonderzoek uit. Zo nodig wordt er extra gecontroleerd.  Een keer per twee jaar worden uw ogen d.m.v. een fundusfoto gecontroleerd en tot slot vindt er vier maal per jaar een bloedonderzoek plaats. 

Gezond leven

Voldoende beweging en gezonde voeding is belangrijk. Dat geldt voor iedereen, maar zeker ook wanneer u diabetes heeft. Indien u recent diabetes heeft ontwikkeld kunt u meedoen met een groepsprogramma “mijn diabetes en ik”. In een aantal bijeenkomsten leert u hoe u beweging en gezonde voeding kunt inbouwen in uw dagelijkse leefpatroon.

Medicijnen

Bij de behandeling van diabetes type 2 begint u eerst met leefstijladviezen en indien dit onvoldoende is met tabletten die de bloedsuiker verlagen. Soms werken deze tabletten toch onvoldoende en zult u ook insuline moeten gaan gebruiken.


Bij diabetes type 2 ben u niet klaar met enkel medicijnen. Gezond eten en bewegen is heel belangrijk. Vaak zelfs belangrijker. Door gezond te leven (gevarieerd eten, niet roken, regelmatig bewegen en zo nodig afvallen) kunt u uw bloedsuikerwaarden verbeteren en het risico op hart- en vaatziekten verminderen.

Voetzorg

U vraagt zich misschien af wat diabetes te maken heeft met uw voeten? Door diabetes heeft u kans op vaatvernauwing aan uw benen en afwijkingen aan de zenuwen. Het is daarom voor diabetespatiënten goed om extra op de voeten te letten. Wanneer u uw voeten dagelijks goed verzorgt, kunt u veel voetproblemen voorkomen. 


Wat kunt u zelf doen?

Een gezonde leefstijl is bij diabetes erg belangrijk. Probeer daarom verantwoord en gevarieerd te eten, eventueel af te vallen, niet te roken en voldoende te bewegen.


Gezond leven met diabetes

Kosten

Zijn er bepaalde kosten verbonden aan het zorgprogramma Diabetes of krijg ik alles vergoed?

Deelname aan het zorgprogramma diabetes valt onder de basiszorg. Nadat de diagnose diabetes is gesteld, worden alle consulten van huisarts en praktijkverpleegkundige vergoed. Ook deelname aan de groepstraining “mijn diabetes en ik” en hulp door de diëtiste worden vergoed. 


Aan een aantal onderdelen van het zorgprogramma zijn wel kosten verbonden:

 • Medicatie: eigen risico
 • Labonderzoek: eigen risico
 • Oogarts: eigen risico
 • Fysiotherapie: afhankelijk van uw aanvullende verzekeringen. Raadpleeg uw polis.
 • Podotherapeut en pedicure: worden vergoed afhankelijk van de toestand van de voeten (Simms classificatie). Als er schade is aan de zenuwen en bloedvaten van de voeten wordt het vaak vergoed.

Extra informatie

Download hier de folder over de samenwerking tussen uw huisarts en het ziekenhuis
Nieuws en mededelingen
Vakantie dokter Verstegen
Vakantie dokter Verstegen
Geplaatst: 19 mei 2023
Dokter Verstegen is in verband met vakantie van 22-05-2023 t/m 26-05-2023 niet op de praktijk aanwezig

Lees meer
Digitalisering in de zorg
Digitalisering in de zorg
Geplaatst: 16 mei 2023
Er wordt steeds meer gedigitaliseerd. Zo ook in de zorg. Heeft u hierbij hulp nodig?

Lees meer
Afwezigheid Marjolein Dormans
Afwezigheid Marjolein Dormans
Geplaatst: 15 mei 2023
Door gezondheidsredenen is praktijkondersteuner Marjolein Dormans komende weken afwezig.

Lees meer