De praktijk | Tarieven


Passantentarief
 • Consult 
€ 27,63
 • Dubbel consult
€ 55,27
 • Telefonisch Consult
€ 13,82


Rijbewijskeuring
 • Vast tarief
 € 48,-


Reizigersvaccinatie
 • Reisadvies
€ 20,- (per persoon)
 • Gezinsconsult
€ 40,-
 • (her)vaccinatie
€ 10,-
 • Malariarecept
€ 10,-
 • Vaccinatieboekje
€ 3,-


Vaccins exclusief vaccinatie
 • DTP 
€ 22,-
 • Hep A
€ 47,50
 • Hep A junior
€ 37,-
 • Hep B
€ 40,-
 • Hep A/B
€ 56,-
 • Griepvaccinatie
€ 21,95
 • Buiktyphus
€ 30,-
 • Rabies
€ 65,50
 • Pneumococcen
op aanvraag
 • Meningitis vanaf 1 jaar
€ 62,-
 • Tekencephalitis
op aanvraag
 • Gele koorts
€ 40,-
 • Choleraverklaring
gratis


Niet verschijnen op afspraak

 • Vast tarief
 € 20,-


Administratiekosten
 • Afschriften van dossiergegevens
 € 5,-
 • Afschriftverzoek dossiergegevens van meer dan 100 pagina’s
 € 22,50

 


Verplicht eigen Risico

Iedere Nederlander heeft een verplichte zorgverzekering. In 2016 geldt daarnaast voor iedereen van 18 jaar en ouder een eigen risico van minimaal 385 euro. Het bezoek aan de huisarts valt niet onder het eigen risico. Kosten voor onderzoek of zorg buiten de praktijk vallen hier wél onder. Denk hierbij aan:

* voorgeschreven medicijnen;

* laboratorium- of röntgenonderzoek;

* verwijzing naar een specialist, fysiotherapeut of psycholoog.

Of in uw geval een betaling binnen of buiten het eigen risico valt, kunt u altijd bij uw zorgverzekeraar navragen.


Voor de particuliere aanvullende verzekering (AV) gelden vergoedingsvoorwaarden die per verzekeraar en per AV-polis sterk kunnen verschillen. Uw huisarts is niet bekend met deze afspraken tussen u en uw verzekeraar.

Vraag bij twijfel na bij uw verzekeraar of u met uw verzekerde AV-pakket in aanmerking komt voor een vergoeding.

Rekeningnummers en BIC van de praktijk

ING:                  IBAN: NL47INGB0003704865           BIC: INGBNL2A
RABOBANK:    IBAN: NL43RABO0124452124          BIC: RABONL2U

Algemene voorwaarden

Op onze diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij Kamer van Koophandel Brabant op 27 augustus 2013 onder nummer 17264600.

U kunt een kopie van de algemene voorwaarden  opvragen bij de assistente aan de balie.


Algemene voorwaarden


 


  Op onze diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij Kamer van Koophandel Brabant op 27 augustus 2013 onder nummer 17264600.


 


  U kunt een kopie van de algemene voorwaarden opvragen bij de assistente aan de balie.
Nieuws en mededelingen
Berichtgeving
Berichtgeving
Geplaatst: 5 april 2018
Afwezigheid Dr. Lammerts...

Lees meer
Uitleg MGN
Uitleg MGN
Geplaatst: 16 maart 2018
Bij Huisartsenkastelenplein regelt u uw afspraken gemakkelijk online via onze online diensten pagina

Lees meer
Bemiddeling tussen VGZ en Zorggroep DOH leidt alsnog tot akkoord voor 2018-2019
Bemiddeling tussen VGZ en Zorggroep DOH leidt alsnog tot akkoord voor 2018-2019
Geplaatst: 19 december 2017
Op het voorstel van VGZ zijn de afgelopen dagen gesprekken gevoerd onder begeleiding van een onafhankelijke bemiddelaar. Deze gesprekken hebben ertoe geleid dat vandaag alsnog een tweejarig akkoord is bereikt tussen DOH en VGZ voor vijf van de zes zorgprogramma’s die door DOH worden uitgevoerd.

Lees meer