De praktijk | Inschrijving praktijk


Wilt u zich als nieuwe patiënt aanmelden? U bent van harte welkom in onze praktijk. Hiervoor dient u vier handelingen te verrichten. Ten eerste vragen wij u onderstaand formulier in te vullen en te versturen. Wij verzoeken u om bij opmerkingen aan te geven wie u als nieuwe huisarts wilt. Vervolgens dient u volgend formulier Toestemmingsformulier OPT-IN in te vullen. Deze kunt u samen met een kopie van uw paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs naar ons mailen. Dit kunt u doen via info@huisartsenkastelenplein.nl. Zet in deze e-mail uw naam en geboortedatum, zodat wij uw inschrijfformulier kunnen koppelen aan uw identiteitsbewijs. Wij kunnen u pas als patiënt inschrijven nadat we deze kopie + het opt-in formulier hebben ontvangen. Als laatste verzoeken wij u om er zorg voor te dragen dat uw vorige huisarts uw medisch dossier zo spoedig mogelijk naar ons toe stuurt.
De praktijk van dokter Schröder neemt alleen nieuwe patiënten aan na telefonisch overleg.

 


 

Nieuws en mededelingen
De rol van de huisarts verandert steeds meer van solist naar begeleider
De rol van de huisarts verandert steeds meer van solist naar begeleider
Geplaatst: 19 augustus 2016
Artikel in het ED - De rol van de huisarts verandert, Maarten Klomp, medisch directeur van zorggroep DOH aan het woord.

Lees meer
DOH-appstore
DOH-appstore
Geplaatst: 20 april 2016
Er zijn diverse apps die een gezond(er) leven kunnen ondersteunen. Dat is een goede ontwikkeling. Maar hoe vinden patiënten, mantelzorgers en zorgverleners hun weg in het grote aanbod van zorg-apps?

Lees meer